۱ آذر ۱۳۹۷
honeypot_logo

honeypot چیست و چگونه به امنیت شبکه کمک می‌کند؟

هانی پات (honeypot) چیست و چگونه به امنیت شبکه کمک می‌کند؟ تاکنون تکنولوژی های امنیتی بسیاری برای جلوگیری از نفوذ و خرابکاری در جهان عرضه شده […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
حمله مرد میانی (MITM)

کتاب آشنایی با حمله مرد میانی (MITM)

حمله مرد میانی (MITM) یا استراق سمع به حمله ای گفته میشود که در آن شخص حمله کننده ما بین ارتباط بین دو شخص قرار میگیرد. […]