۲۴ اسفند ۱۳۹۶
حمله مرد میانی (MITM)

کتاب آشنایی با حمله مرد میانی (MITM)

حمله مرد میانی (MITM) یا استراق سمع به حمله ای گفته میشود که در آن شخص حمله کننده ما بین ارتباط بین دو شخص قرار میگیرد. […]
۱۸ آبان ۱۳۹۶
strassen algorithm

پروژه رایگان ضرب ماتریس استراسن به زبان C#

توضیح الگوریتم الگوریتم ضرب ماتریس استراسن که در سال ۱۹۶۹ توسط Volker Strassen ابداع شد، یک الگوریتم برای ضرب ماتریس است. این الگوریتم سریعتر از الگوریتم […]
۱۸ آبان ۱۳۹۶
html logo

کتاب آموزش HTML به زبان ساده

درباره زبان HTML Html مخفف کلمات Hyper Text Markup Language و به معنی زبان نشانه گذاری فوق متن است. این زبان، یک زبان برنامه نویسی نیست. […]